1. Prečo pórobetónové tvarovky vyrábané Prefabetem Bielsko-Biała nepotrebujú zateplenie?

Pórobetón má veľké množstvo vzduchu zavreté v póroch, čo mu dáva vysoké termoizolačné vlastnosti. Výskumy ukazujú, že tvarovky vyrábané s použitím popolčeku majú veľmi nízky súčiniteľ prieniku tepla λ (lambda). Vďaka tomu sú druhy 600 a 550 teplé ako drevo, druh 450 je skoro tri razy teplejší ako drevo..

 

2. Je pórobetón zdravý?

Tvarovky z pórobetónu splňujú ekologické požiadavky ako materiál pre bytovú výstavbu a stavebníctvo verejných budov (materské školy, školy, nemocnice a pod.)

 

3. Sú pórobetónové tvárnice odolný materiál?

Odolnosť na stlačovanie umožňuje stávať trojpodlažné budovy bez používania dodatočnej nosnej konštrukcie (v závislosti na druhu pórobetónu). Stavby z pórobetónu udržujú svoju pevnosť a trvanlivosť cez generácie.

 

4. Kde ide nakúpiť pórobetónové tvárnice vyrábané v Prefabetu Bielsko-Biała?

Naša distribučná sieť je dostupná na internetových stránkach. Pre získanie ďalších informácií kontaktujte obchodné oddelenie 33 814 18 31 klapka 111.

 

5. Čím sa líši pórobetón od keramických tehál?

Pre tvárnice vyrábané v našom podniku je typická vyššia:

  • ochrana tepla (majú nižšiu súčiniteľ prieniku tepla λ lambda)
  • ľahkosť (tvárnice s rozmermi 36x24x49 zastúpi 24 tehly)
  • jednoduché obrábanie a montovanie (tvárnice sa dajú rezať obyčajnou pílou, vŕtať sa do nich dá obyčajným vrtákom a s použitím obyčajného rydla sa dajú robiť inštalačné škáry)