Pozbudivé
teplo
s Prefabetu

Prefabed

Výrobca z najteplejších druhov betónu

Firma pôsobí na trhu už skoro 50 rokov a od začiatku zdôrazňuje kvalitu vyrábaných produktov.

 

Na stiahnutie

Vvýrobky

  • Cien produktov
  • Technické / logistické údaje výrobkov
  • Prehlásenie o zhode
  • Certifikácia

Propagačné materiály

  • Brožúra Prefabet
  • Leták Prefabet
  • Logo